ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมพล โพธิ์ตาดบ้านนาอุดมลาออกจากราชการ 
2นางสาวจุฬาภรณ์ อังสนั่นบ้านสงเปือยเหนือร.ร.หนองคายวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย สพม.หนองคาย