ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประพจน์ ผิวขาวบ้านนาถ่อนลาออกจากราชการ 
2นายจำรูญ ผิวขำบ้านดอนป่าแคนลาออกจากราชการ 
3นายกิ่งเพ็ชร เมืองโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารลาออกจากราชการ