ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวรรณา เชื้อคำฮดบ้านดงหลวงลาออกจากราชการ 
2นายมนตรี จันทวงศ์ห้วยตาเปอะสพป.กาฬสินธุ์ เขต3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3