ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเกียรติชัย รสจันทร์บ้านวังนองลาออกจากราชการ 
2นางวรรณิญา คัดถาวรบ้านคำบง2ลาออกจากราชการ 
3นางสำราญ นิลวดีบ้านนาสะโนลาออกจากราชการ 
4นางวาสนา เรืองศรีบ้านเปียดถึงแก่กรรม 
5นางธนัตถ์ธิดา สุมาบ้านแก่นเต่าโรงเรียนอนุบาลยโสยธ อ.เมือง จ.ยโสธร สพป.ยโสธร เข1
6นายวินิจ พลธะรัตน์บ้านนาคำน้อย2โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม.เขต22 สพม.เขต22
7ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยบ้านดงมันโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดา สพม.22